READING

 

Een reading gebeurt vanuit het mediumschap.

 

Tijdens een consult stem ik mij af op mijn gidsen en andere helpers en kijk ik wat voor informatie er voor u naar voren komt. Vaak krijg en zie ik symbolen, overleden personen en soms ook dieren; deze geven waardevolle inzichten die voor u belangrijk kunnen zijn.

 

Hoe een reading verloopt, is niet te voorspellen, ik ben afhankelijk van het geen ik door krijg en wat bij degene die de reading ontvangt op dat moment speelt. Een privé consult wordt altijd opgebouwd uit een stukje verleden, heden en een klein stukje toekomst indien dit mag. Want het is zo dat je de toekomst uiteindelijk zelf bepaald.

 

Mijn ervaring is, dat het heel bijzonder is om een verbinding te mogen leggen tussen mijn cliënt en hun dierbaren, en met name hun te laten ervaren dat zij na de overgang ”voortleven”. Karaktertrekken, gedeelde herinneringen en details van het voorbije leven komen bij mij door en geven vaak ontroerende herkenning.

 

Dierbaren die overleden zijn willen ons graag helpen en steunen, de band van liefde blijft altijd bestaan.

 

Waarom een reading:

 

* het geeft inzicht in situaties die op dit moment in je leven aanwezig zijn.

* om de oorzaak van een probleem te achter halen.

* ter ondersteuning van je spirituele groei.

* om contact te kunnen maken met een overleden dierbare.

* het kan helpen bij het vinden van bevestigingen of aanwijzingen hoe met een situatie om te gaan.

 

Privé consult

Deze vinden plaats in de praktijk, je mag ook eigen opname apparatuur meenemen.

Voor vragen over overledenen en/of levende personen kunt u een foto meenemen.

 

Telefonisch consult

Een telefonisch consult op afspraak is ook mogelijk. Stuur dan een berichtje naar info@praktijk-tara zodat we samen een dag

en tijdstip kunnen inplannen.

 

 

 

 
Copyright 2015 ~ Praktijk-Tara ~ All rights reserved